Aktualności 

 

Już czerwiec, ogrody coraz piękniejsze...

 

 

Radni Miasta Sosnowca podjęli uchwałę, że ogrody działkowe zostaną wyłączone z miejskiego systemu gospodarowania odpadami. ...więcej

 

 

Informator Działkowca czerwiec 2016 w wersji elektronicznej...Czytaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko KR PZD z 19 lutego 2016 w sprawie ponadnormatywnych altan i zamieszkiwania w ROD

 

Szanowni Państwo. W związku z sezonem działkowym zostały ustawione kontenery na śmieci. Ogrody będzie obsługiwać firma BIAŁCZYK GROUP Maciej Białczyk, z którą podpisaliśmy umowę. Do pojemników wyrzucamy odpady komunalne, szkło, plastik. Prosimy Państwa o szanowanie swoich pieniędzy i wrzucanie do pojemników tylko niezbędnych odpadów. Obowiązuje całkowity zakaz wyrzucania wielkogabarytowych odpadów i odpadów z remontów ( styropian, papa, gruz itp.). Takie odpady działkowiec musi wywieźć na własny koszt. Jest możliwość skorzystania z usług w/w firmy. Zgodnie z par. 42 Regulaminu ROD każda działka musi mieć kompostownik. Brak kompostownika to podwyższona o 50% opłata za śmieci.

W dniu 8.04.2016 odbyła się Konferencja Delegatów ROD "Zagórze". Podjęto stosowne uchwały. Dziękujemy delegatom za liczne przybycie. Prosimy wszystkich, którzy zmienili adresy e-mail  i, lub adres zamieszkania, telefon  o ich zaktualizowanie wysyłając wiadomość na nasz adres e-mail.

W związku z regulacją stanu prawnego gruntów ROD  konieczne jest wydzielenie działek geodezyjnych, które są użytkowane przez ogród z działek, które wychodzą poza teren ogrodu. W naszym przypadku jest to 41 działek geodezyjnych, a koszt to 114 800 złotych.50% tych kosztów pokryje OZ PZD w Katowicach czyli 57 400 zł, a drugą połowę ogród musi pokryć sam. Konferencja delegatów podjęła stosowną uchwałę o rozdzieleniu tych kosztów na wszystkie działki w ogrodzie. Jest to jednorazowa opłata 61,00 zł od każdej działki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring...  więcej .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W środę 22.06.2016 r. w naszym Domu Działkowca odbyło  się spotkanie prezesów Sosnowieckiej Delegatury PZD. Zebranie prowadził kierownik Delegatury Zygmunt Man. Obecny był I wiceprezes OZ Śląskiego.

Podsumowaliśmy 3 miesiące wywozu śmieci z naszego ogrodu...więcej

Na Dużym Ogrodzie trwają prace przy montażu oświetlenia. Prosimy nie wjeżdżać na teren ogrodu samochodami i nie parkowanie. Przypominamy, że wjazd na teren ogrodu dotyczy tylko przewiezienia osoby niepełnosprawnej lub towaru. Na ogrodzie obowiązuje całkowity zakaz parkowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do grupy na Facebooku, która jest założona  dla naszych Działkowców i ich Rodzin.

Już tylko 1 tydzień (wtorek i czwartek) od 16:00 - 18:00 czynny punkt przy bramie nr.2 Dużego Ogrodu. Od 1.07. 2016 przez całe wakacje nieczynny.