KR PZD opracowała zmiany w statucie dopasowując go do nowej ustawy. Jest to statut tymczasowy, który będzie obowiązywał do chwili uchwalenia  nowego. Czytaj tekst statutu tymczasowego...