Ogród działkowy ROD  "Zagórze" w Sosnowcu jest położony na 35,5 ha w 4 niezależnych segmentach w różnych częściach miasta. Ma status ogrodu miejskiego i liczy 936 działek. Wszystkie segmenty ogrodu są wyposażone we własną infrastrukturę - sieć energetyczną, sieć wodną, ogrodzenia zewnętrzne. Ogród jest integralną częścią naszego miasta i oprócz

tradycyjnych upraw oraz nasadzeń spełnia funkcję rekreacyjno - wypoczynkową dla wielopokoleniowych rodzin działkowców. Jest także miejscem spacerów i "zielonymi płucami" dla społeczności miejskiej z okolicznych osiedli mieszkaniowych. Ogród, dzięki staraniom Zarządu i działkowców, jest bardzo zadbany i  z każdym rokiem się rozwija, zyskując na atrakcyjności i funkcjonalności. Działki coraz częściej zmieniają swój wygląd z tradycyjnych, uprawowych na rekreacyjno - wypoczynkowe. Starannie dobrane rośliny ozdobne i nowoczesne urządzenia wypoczynkowe nadają im niepowtarzalnego uroku i podnoszą wartości estetyczne ogrodu.

 

Bieżące wydarzenia  ..

21.06.2014 odbyło się zebranie działkowców, na którym podjęto uchwały o wydzieleniu się ze struktur Stowarzyszenia Ogrodowego PZD i  założeniu  Stowarzyszenia Ogrodowego "Zagórze". Został wybrany 20 osobowy Komitet Założycielski, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Komisja Rozjemcza. Zebranie przyjęło statut Stowarzyszenia. Dokumenty  rejestracyjne zostały w terminie złożone do Sądu Rejestrowego w Katowicach. Wszystkie informacje na temat rejestracji Stowarzyszenia można uzyskać w siedzibie zarządu ROD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiaty na

   W dniu 30.04.2015 odbyła się sprawozdawczo - wyborcza  Konferencja Delegatów, na której wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podjęto stosowne uchwały w celu dalszego funkcjonowania ogrodu. Dziękujemy wszystkim Delegatom za liczne przybycie i merytoryczną dyskusję oraz podjęcie niezbędnych uchwał.

  Szanowni Państwo. W związku z sezonem działkowym Policja zwróciła się do zarządu i Państwa o zachowanie szczególnych środków ostrożności: nie zostawianie w altankach i na terenie działki dokumentów, pieniędzy i wartościowych rzeczy nawet jak jesteście na działce, ale zajmujecie się pracą. Złodzieje są tak bezczelni, że potrafią to zaobserwować i ukraść nawet w Waszej obecności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 naszych działkach