Ogród działkowy ROD  "Zagórze" w Sosnowcu jest położony na 35,5 ha w 4 niezależnych segmentach w różnych częściach miasta. Ma status ogrodu miejskiego i liczy 936 działek. Wszystkie segmenty ogrodu są wyposażone we własną infrastrukturę - sieć energetyczną, sieć wodną, ogrodzenia zewnętrzne. Ogród jest integralną częścią naszego miasta i oprócz

tradycyjnych upraw oraz nasadzeń spełnia funkcję rekreacyjno - wypoczynkową dla wielopokoleniowych rodzin działkowców. Jest także miejscem spacerów i "zielonymi płucami" dla społeczności miejskiej z okolicznych osiedli mieszkaniowych. Ogród, dzięki staraniom Zarządu i działkowców, jest bardzo zadbany i  z każdym rokiem się rozwija, zyskując na atrakcyjności i funkcjonalności. Działki coraz częściej zmieniają swój wygląd z tradycyjnych, uprawowych na rekreacyjno - wypoczynkowe. Starannie dobrane rośliny ozdobne i nowoczesne urządzenia wypoczynkowe nadają im niepowtarzalnego uroku i podnoszą wartości estetyczne ogrodu.

Uwaga! Tereny z kontenerami na śmieci są monitorowane!!!

 

Bieżące wydarzenia  ..

  Informacja dla działkowców

dotyczy gospodarki odpadami:

Działkowcu!  Zwiększenie częstotliwości wywozu śmieci do raz na tydzień lub zwiększenie ilości pojemników może skutkować w przyszłości podwyżką opłaty - obecnie koszty wywozu śmieci to 34 000 zł kwartalnie. Proszę patrzeć na harmonogram wywozu i wrzucać tylko odpady komunalne, gdyż ROD „Zagórze” ma umowę tylko na takie odpady. Odpady o dużym gabarycie nie wrzucać do pojemników należy wywozić na własny koszt w przeciwnym razie działkowiec zostanie obciążony kosztami wywozu i załadunku!!! Odpady zielone (trawa ,liście , gałęzie) odpady budowlane ( gruz, cegła, beton) nie wrzucać do pojemników gdyż to skutkuje karami umownymi nałożonymi przez Remondis oraz Wydział Ochrony Środowiska U.M. w Sosnowcu. Nie pozwól aby brak dyscypliny jednego działkowca skutkował podwyżką opłat dla wszystkich.

To od każdego działkowca zależy koszt opłat – dbaj o swoje pieniadze !!! Zobacz ulotkę

 

 

   W dniu 30.04.2015 odbyła się sprawozdawczo - wyborcza  Konferencja Delegatów, na której wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podjęto stosowne uchwały w celu dalszego funkcjonowania ogrodu. Dziękujemy wszystkim Delegatom za liczne przybycie i merytoryczną dyskusję oraz podjęcie niezbędnych uchwał.

  Szanowni Państwo. W związku z sezonem działkowym Policja zwróciła się do zarządu i Państwa o zachowanie szczególnych środków ostrożności: nie zostawianie w altankach i na terenie działki dokumentów, pieniędzy i wartościowych rzeczy nawet jak jesteście na działce, ale zajmujecie się pracą. Złodzieje są tak bezczelni, że potrafią to zaobserwować i ukraść nawet w Waszej obecności.

 

Bramy na Dużym ogrodzie są otwarte w każdą środę od 7:00 - 19:00. Obowiązuje całkowity zakaz parkowania przy swoich działkach i na terenie ogrodu. Wjeżdżamy w określonym celu, a następnie wyjeżdżamy na parking.