Aktualności 

     Wiosna wszystko się budzi do życia...

 

 

Radni Miasta Sosnowca podjęli uchwałę, że ogrody działkowe zostaną wyłączone z miejskiego systemu gospodarowania odpadami. Co to oznacza dla naszego i innych sosnowieckich ogrodów? Czy działkowcy będą płacić za śmieci? Wbrew plotkom rozpowszechnianych na ogrodzie działkowcy nie zostali zwolnieni z opłaty za śmieci, a wprost przeciwnie nadal będą płacić, a za porządek i organizację wywozu odpowiedzialność spada na zarząd ogrodu.  ....więcej

 

Odpisy liczników energii elektrycznej DD,DO i Kamienna są już dostępne w zakładkach poszczególnych segmentów ogrodu.

Informator Działkowca maj 2016 w wersji elektronicznej...Czytaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko KR PZD z 19 lutego 2016 w sprawie ponadnormatywnych altan i zamieszkiwania w ROD

 

Szanowni Państwo. W związku z sezonem działkowym zostały ustawione kontenery na śmieci. Ogrody będzie obsługiwać firma BIAŁCZYK GROUP Maciej Białczyk, z którą podpisaliśmy umowę. Do pojemników wyrzucamy odpady komunalne, szkło, plastik. Prosimy Państwa o szanowanie swoich pieniędzy i wrzucanie do pojemników tylko niezbędnych odpadów. Obowiązuje całkowity zakaz wyrzucania wielkogabarytowych odpadów i odpadów z remontów ( styropian, papa, gruz itp.). Takie odpady działkowiec musi wywieźć na własny koszt. Jest możliwość skorzystania z usług w/w firmy. Zgodnie z par. 42 Regulaminu ROD każda działka musi mieć kompostownik. Brak kompostownika to podwyższona o 50% opłata za śmieci.

W dniu 8.04.2016 odbyła się Konferencja Delegatów ROD "Zagórze". Podjęto stosowne uchwały. Dziękujemy delegatom za liczne przybycie. Prosimy wszystkich, którzy zmienili adresy e-mail  i, lub adres zamieszkania, telefon  o ich zaktualizowanie wysyłając wiadomość na nasz adres e-mail.

W związku z regulacją stanu prawnego gruntów ROD  konieczne jest wydzielenie działek geodezyjnych, które są użytkowane przez ogród z działek, które wychodzą poza teren ogrodu. W naszym przypadku jest to 41 działek geodezyjnych, a koszt to 114 800 złotych.50% tych kosztów pokryje OZ PZD w Katowicach czyli 57 400 zł, a drugą połowę ogród musi pokryć sam. Konferencja delegatów podjęła stosowną uchwałę o rozdzieleniu tych kosztów na wszystkie działki w ogrodzie. Jest to jednorazowa opłata 61,00 zł od każdej działki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Tereny z

pojemnikami na śmieci są monitorowane  więcej .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  W dniu 1 października 2015 roku Krajowa Rada PZD uchwaliła Regulamin ROD, który wszedł w życie 1 stycznia 2016 roku. Regulaminy dla każdego działkowca są do odbioru w Domu Działkowca w dniach dyżurów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działa już grupa zamknięta dla naszych Działkowców i ich Rodzin - zapraszamy.