Ogród działkowy ROD  "Zagórze" w Sosnowcu jest położony na 35,5 ha w 4 niezależnych segmentach w różnych częściach miasta. Ma status ogrodu miejskiego i liczy 936 działek. Wszystkie segmenty ogrodu są wyposażone we własną infrastrukturę - sieć energetyczną, sieć wodną, ogrodzenia zewnętrzne. Ogród jest integralną częścią naszego miasta i oprócz

tradycyjnych upraw oraz nasadzeń spełnia funkcję rekreacyjno - wypoczynkową dla wielopokoleniowych rodzin działkowców. Jest także miejscem spacerów i "zielonymi płucami" dla społeczności miejskiej z okolicznych osiedli mieszkaniowych. Ogród, dzięki staraniom Zarządu i działkowców, jest bardzo zadbany i  z każdym rokiem się rozwija, zyskując na atrakcyjności i funkcjonalności. Działki coraz częściej zmieniają swój wygląd z tradycyjnych, uprawowych na rekreacyjno - wypoczynkowe. Starannie dobrane rośliny ozdobne i nowoczesne urządzenia wypoczynkowe nadają im niepowtarzalnego uroku i podnoszą wartości estetyczne ogrodu.

Uwaga! Tereny z kontenerami na śmieci są monitorowane!!!

Bieżące wydarzenia  

Wandalizm!!! Zarząd ROD "Zagórze" poszukuje świadków zdarzenia jakie miało miejsce w dniach 22 lub 23 lipca 2015. Została zniszczona kamera przy bramie od ul. Lenartowicza. Nieznani sprawcy prawdopodobnie strzelali do niej z wiatrówki. Sprawą zajmie się Policja.

  Informacja dla działkowców

dotyczy gospodarki odpadami:

Działkowcu!  Zwiększenie częstotliwości wywozu śmieci do raz na tydzień lub zwiększenie ilości pojemników może skutkować... więcej

  Sąd Okręgowy  w Katowicach  jako sąd II instancji oddalił apelację o wpisanie do KRS Stowarzyszenie Ogrodowe "Zagórze", co oznacza, że ROD "Zagórze" w Sosnowcu pozostaje nadal w strukturach PZD.

  W dniu 30.04.2015 odbyła się sprawozdawczo - wyborcza  Konferencja Delegatów,....więcej

  Komunikat Policji... więcej

 

Bramy na Dużym ogrodzie są otwarte w każdą środę od 7:00 - 19:00. Obowiązuje całkowity zakaz parkowania przy swoich działkach i na terenie ogrodu. Wjeżdżamy w określonym celu, a następnie wyjeżdżamy na parking.