Wandalizm!!! Zarząd ROD "Zagórze" poszukuje świadków zdarzenia ....więcej

Aktualności 

 

 

Zgodnie z prawem na działkach obowiązuje całkowity zakaz spalania odpadów, liści i wypalania traw ...więcej

 

 

 

 

Dnia 26.10.2015 r. na działce 283  DO doszło do pożaru altanki. Interweniowały dwie jednostki Straży Pożarnej gasząc pożar. Niestety altanka jest do rozbiórki - przyczyną pożaru było zaprószenie ognia. Prosimy wszystkich o ostrożność.
Komunikat ! W związku z licznymi telefonami i osobistymi zgłoszeniami działkowców, że jeden z członków zarządu zbiera podpisy informujemy, że nie jest to zlecone przez zarząd. To jest działanie na własną rękę mające na celu dezinformację działkowców i obalenie zarządu...więcej

 

 

 

 

9 września 2015r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zarejestrowany został statut PZD  ...więcej

Zarząd Ogrodu przejął nieużytkowane działki nr.437,515 i 202 na Dużym Ogrodzie i działkę 24 na Kamiennej. Zarząd przekazał je w użytkowanie nowym działkowcom... więcej  

 

 

 

 

 

 

W trybie awaryjnym wymieniono rurę zasilającą Duży Ogród w wodę. więcej...

 

 

 

Sąd Okręgowy  w Katowicach  jako sąd II instancji oddalił apelację o wpisanie do KRS Stowarzyszenie Ogrodowe "Zagórze", co oznacza, że ROD "Zagórze" w Sosnowcu pozostaje nadal w strukturach PZD... więcej

 

W dniu 30.04.2015 odbyła się sprawozdawczo - wyborcza  Konferencja Delegatów...więcej
W związku z zakończonym sezonu działkowego informujemy, że w dniu 26.10.2015 została zakręcona woda na wszystkich segmentach Ogrodu. Prosimy wszystkich Działkowców o zabezpieczenie zaworów na swoich działkach. Od 1 listopada  nie można wjeżdżać na tereny Ogrodu. Pojemniki na śmieci od 1 listopada zostały zabrane...więcej

 

Przypominamy wszystkim działkowcom o opłatach za działki za 2015 r. ( tym, którzy nie wnieśli opłat - tych działek jest 70) ...więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Tereny z

pojemnikami na śmieci są monitorowane  więcej .

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 5.10.2015 miało miejsce tragiczne zdarzenie na działce nr. 261 na Dużym Ogrodzie - 2 osoby  zaczadziły się toksynami. Przyczyną powstania pożaru w altance był uszkodzony czajnik elektryczny. Prosimy działkowców o ostrożność w dogrzewaniu altan i sprawdzeniu urządzeń elektrycznych, których używają na swoich działkach. Przypominamy również, że na każdej działce, do której jest podłączona energia elektryczna,  musi być zabezpieczenie bezpiecznikami typu "S" 16A.... więcej

 

 

 W dniu 1 października 2015 roku Krajowa Rada PZD uchwaliła Regulamin ROD, który wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku.

czytaj Regulamin

 

Uwaga! Od 1.12.2015 - 28.02.2015 w środy biuro zarządu czynne od 14:00 - 17:00